Bijbehorende extra's:

Foto's

Andere soorten

 

De Velduil

 

 


Velduil

 

Algemene info


De Velduil heeft een licht gekleurd gezicht met rond de ogen een zwarte verenkrans. Hij heeft lange vleugels die van boven zwartbruin zijn met lichte vlekken. De onderkant van de vleugels, de borst en buik zijn bruingeel. De lengte van een velduil is 34 tot 42 cm en de vleugelspanwijdte is ongeveer een meter.
Velduilen zijn uilen die in open terrein leven zoals polders, duinvalleien, heidevelden en rietmoerassen.


Velduilen gebied

 

bovenstaande afbeelding is een ideale broedplaats voor de Velduil, deze afbeelding is gemaakt op terschelling.

 

Wat eet hij nou?


Het voedsel van de velduil bestaat vooral uit veldmuizen, woelmuizen en kleine vogels.
In strenge winters, wanneer door sneeuw de prooien niet te zien zijn, zijn de vogels ook in andere gebieden te vinden waar ze wel fatsoenlijk kunnen eten.

 

Nestplaats en broeden


In de broedtijd, wanneer er veel voedsel gevonden moet worden, zijn velduilen zowel overdag als 's nachts actief. Buiten de broedtijd jagen ze vooral tijdens de schemering. Ze jagen laag vliegend boven hun territorium zoekend naar een prooi.

Het nest wordt op de grond gebouwd in een ondiepe kuil, waarin het vrouwtje 4 tot 7 witte eieren legt.

De velduil is de op een na zeldzaamste uil in Nederland.  Velduilen zijn waarschijnlijk nooit heel erg algemeen geweest hier.


Het aantal broedparen wisselt ook zeer sterk met de veldmuizen stand.
Nu zijn er ongeveer 35 tot 45 broedparen in Nederland. Deze zijn vooral geconcentreerd in het waddengebied aangezien daar veel duinen in combinatie met heide is en omdat ze daar nog vrij rustig kunnen broeden. ’s Winters zijn er veel meer velduilen in Nederland. Dit zijn doortrekkers uit Noord-Europa. 

 

Toen de Flevopolders drooggelegd werden en er akkers op stonden kwam daar een veldmuizenplaag waarna ineens het gebied vol zat met velduilen, ze trekken dus naar plaatsen waar voldoende voedsel is.


Vogelbescherming Nederland probeert de velduil te beschermen door de broedgebieden op de Waddeneilanden ontoegankelijk te houden en hun leefgebied in stand te houden.
Ook proberen ze begrazing door grote grazers tegen te gaan, aangezien die de nesten vaak kapot trappen.

 

Populatie

 

Op onderstaande afbeeldingen zie je de statistieken afkomstig van SOVON vogelonderzoeken.

'

Velduil statistieken

 

 

Velduil statistieken (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Uilen.info