Bijbehorende extra's:

Foto's

 

Andere soorten

 

de Ransuil

 

Ransuil

 

Algemene informatie


De ransuil is een middelgrote slanke uil met opvallende oorpluimen.  Ze zijn 35-37 cm groot en hebben een spanwijdte van 84-95 cm.
Het verenkleed is aan de bovenkant geelbruin met donkere, op boomschors lijkende tekening, aan de onderkant licht roestgeel met opvallende, donkere lengtestrepen en fijne, donkere banden.
Ransuilen zijn een van de weinige uilen die ook met meerdere soortgenoten kan leven.
In de winter zijn er in een enkele boom of bosje soms wel 30 uilen te vinden, en in hele strenge winters wel 100. Deze gezamenlijke slaapplaatsen (roestplaatsen) zijn toch vaak moeilijk te zien. Alleen de grote hoeveelheden braakballen eronder verraden de aanwezigheid van de uilen.

Nestplaats en broeden


Het biotoop van de ransuil bestaat uit bosgebieden bij open landschap.  Ze houden zich vooral graag op in naaldbossen met hier en daar wat open terrein, houtwallen en loofbomen, maar ook wel in dorpen. Dan hebben ze hun roestplaats bijvoorbeeld op het kerkhof.

 

Ransuilen gebied

Op bovenstaande afbeelding zie je een goed leefgebied voor deze uil.


 Ze gedragen zich tijdens de broedtijd wat geheimzinniger dan de andere uilensoorten en ze maken minder opvallende geluiden waardoor hun aanwezigheid, zelfs voor veel vogelaars, in vele gevallen niet opvalt.


Op de roestplaatsen worden vanaf januari de eerste contacten gemaakt voor paarvorming. Later in het seizoen, in de maanden maart en april, vinden baltsvluchten plaats in hun nieuw territorium. De vleugels worden tijdens deze vlucht onder hun lichaam tegen elkaar geslagen zodat een klepperend geluid ontstaat.
De ransuil broed in oude nesten van roofvogels, kraaien en eksters. Er worden dan 3 tot 5 eieren gelegd. Na 4 weken komt het eerste jong uit het ei en al na enkele dagen zijn de oorpluimen zichtbaar. De bedelroep van een jonge ransuil is van verre hoorbaar.
Wat eet zo’n beestje nou?
Op het menu van de ransuil staan vooral veldmuizen, maar ook vogels, vooral huismussen en vinken zijn dan hun prooi.

Populatie


Het is erg moeilijk om de ransuil te beschermen en de redenen van de achteruitgang te vinden aangezien ze hun eieren in kraaien nesten etc. leggen waardoor de jongen vaak niet opgemerkt en geringd worden. Hierdoor kan ook de trek, doodsoorzaken, leeftijd enz. niet onderzocht worden.

Doordat ransuilen zo'n onopvallend leven leiden is het aantal ransuilen in Nederland slechts bij benadering bekend.

Wel is duidelijk dat deze uilensoort moeilijke tijden doormaakt.
De aantallen zijn lager dan circa dertig jaar geleden.
Waarschijnlijk broeden er in Nederland ongeveer 5.000 tot 6.000 paren.

 

Hieronder zie je enkele statistieken volgens SOVON vogelonderzoek.

 

Ransuilen populatie

 

ransuilen populatie (2)

 

 

 

 

© Uilen.info