Bijbehorende extra's:

Foto's

    Deze zijn onderweg! Sorry voor het ongemak!

Andere soorten

 

De Europeese Oehoe

 

Oehoe blijdorp

Deze Oehoe is gefotografeerd in Diergaarde Blijdorp.

 

Algemene info


De oehoe is de grootste uil die er is. De oehoe vrouwtjes zijn bij deze nachtroofvogel groter dan de mannetjes. Zij is zo’n 73 cm lang en weegt zo’n 3.3 kg, terwijl het mannetje ongeveer 62 cm meet en 2.7 kg zwaar is. De spanwijdte bedraagt ongeveer 2 meter.

 

Wel is het verenkleed bij beide partners hetzelfde. De oehoe heeft een grote massieve kop met lange oorpluimen en grote opvallende oranje ogen. Zijn verenkleed is rossig bruin gekleurd met vele verticale zwarte strepen op zijn lijf.


Leefgebied


De oehoe is een vogel die leeft in bergen en bossen, bij voorkeur in gebieden met rotsen, steile kliffen en oude bomen. Overdag vind je hem rustend in dichte oude sparren of dennen, in holen of rotsnissen.


 

voedsel


Het voedsel van de oehoe is zeer gevarieerd. Opvallend is zijn voedselvoorkeur voor de tragere vogels in Nederland. In Nederland gaat het daarbij om Zwarte kraaien, eksters, Roeken, Kauwen, Vlaamse gaaien, Houtduiven, Rotsduiven, alle roofvogels, alle uilensoorten, muizen en ratten, hazen en konijnen, egels, jonge Fazanten, Marterachtigen en jonge vossen. Ook worden kleine loslopende honden en katten gepakt.  

Nestplaats en broeden


De oehoe nestelt op ontoegankelijke rotsrichels, op de grond aan de voet van een rots of boom, in een oud roofvogelnest of in een holle boom.
Met een tussenpoos van twee tot vier dagen worden er dan twee tot drie witte eieren gelegd. Vanaf het eerste ei begint het vrouwtje met broeden, waardoor de jongen niet gelijktijdig uit het ei komen. Na vier tot vijf weken verlaten de jongen het nest terwijl ze pas na zo’n negen weken kunnen vliegen. Tot in de herfst van hun geboortejaar blijven ze nog bij hun ouders, daarna zullen ze op zoek moeten naar een eigen leefgebied.


Populatie


De oehoe kwam vroeger algemeen voor in Nederland maar is door biotoopvernietiging, verstoring en afschot uitgestorven.
Nadat de oehoe een lange tijd afwezig is geweest in Nederland, vonden de vogelkenners dat Nederland wel weer voldeed aan de eisen van de oehoe. Dus er werden uit dierentuinen en kwekerijen in Duitsland oehoes gehaald en deze werden uitgezet op de Sint-Pieters berg in zuid Limburg.  Hier zijn ze in de ENCI groeve gaan broeden.
Deze groeve is hierna afgezet tegen nieuwsgierig publiek. De jongen van dit koppel zijn uitgevlogen en ook de andere oehoes die zijn uitgezet hebben zich verspreid. Af en toe worden er ineens ergens in Nederland oehoes gevonden waarvan niemand weet ze vandaan komen. Meestal zijn dit jonge vogels uit Duitsland of Limburg die een geschikte broedplaats zoeken.
Er broeden tegenwoordig steeds meer oehoes in Nederland alleen de vogelbescherming houd alle broedplaatsen geheim om verstoring tegen te gaan.
Er is dus ook alleen maar een plaatje (zie hieronder) waarop je kan zien dat hij in de ENCI groepen leeft.

 

Oehoe populatie

 

Oehoe populatie (2)

 

 

 

 

 

 

 

© Uilen.info